Wat is een bedrijfshulpverlener?

De BHV’er

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is iemand die is op geleid om bedrijfshulpverlening te bieden op het moment dat dit nodig is. Hij/Zij weet een noodsituatie te herkennen en weet hoe hier effectief op te reageren voorbeelden van de taken zijn. Beginnende brand blussen, reanimeren en ontruimen

De taken van de bhv’er zijn

Om eerste hulp te verlenen bij brand een ongeval of ontruiming tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Vanaf dat moment nemen de hulpdiensten het van de BHV’er over. De taken zijn als volgt verdeeld

 • Het bestrijden van brand en de gevolgen hier van beperken
 • Alle aanwezigen alarmeren en evacueren naar de verzamel plaats wanneer er zich een noodsituatie voordoet
 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen

Een bhv’er beschikt over de juiste kennis en vaardigheden

 • De taken van de BHV’er
 • Het melden van incidenten
 • Wel en wanneer niet een brand te blussen
 • Gevaren van blustechnieken (of) De gevaren bij een bluspoging
 • Het op de juiste manier bedienen van de blusmiddelen,
 • Hoe om te gaan met ontruimingsprocedures
 • Het benaderen van slachtoffer
 • Het beoordelen van het bewustzijn van het slachtoffer/slachtoffers
 • Mond op mond beademing
 • Reanimeren
 • Reanimeren met AED …. Gebruikshandelingen AED
 • Het behandelen van diverse letsels

Waarom BHV’er worden

Veel werknemers in Nederland kiezen ervoor om zelf BHV’er te worden dit komt met name door de voordelen hierbij 3 voorbeelden:

 • Je weet hoe te handelen bij een noodsituatie
 • Het kan een positieve invloed hebben wanneer je opzoek bent naar een baan
 • Je bent een belangrijke factoor voor je collega’s betreft voor hun gezondheid en veiligheid