Hoe vaak moet uw brandblusser gekeurd worden?

Contact

Hoe vaak moet een brandblusser worden gekeurd? Dat is een veel gestelde vraag en hier zullen wij daar kort antwoord op geven.

De overheid heeft vastgesteld hoe vaak brandblussers onderhoud nodig hebben. Brandblussers moeten gekeurd worden volgens de NEN-normering; volgens deze NEN-normering dienen alle draagbare, verrijdbare brandblussers en blustoestellen minimaal 1 keer per jaar gekeurd te worden. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een onderhoudsbedrijf met het keurmerk REOB.

Afhankelijk van het soort brandblusser, ziet het onderhoudsschema er als volgt uit:

Jaarlijks onderhoud door een REOB-onderhoudsbedrijf:

  • De brandblusser wordt visueel geïnspecteerd op mankementen. Hierbij worden de onderdelen gecontroleerd en de druk wordt gemeten.

Na 5 jaar is uitgebreid onderhoud nodig:

  • De brandblusser wordt uitgebreid gecontroleerd indien nodig wordt de vulling van de blusser vervangen. Als de fabrikant dit voorschrijft wordt de vulling sowieso vervangen.

Na 10 jaar vindt er revisie plaats:

  • De brandblusser wordt volledig gedemonteerd
  • Indien nodig worden er onderdelen vervangen
  • Vulling wordt vernieuwd

Na 15 jaar vindt er uitgebreid onderhoud plaats:

  • De brandblusser wordt uitgebreid gecontroleerd indien nodig is wordt de vulling van de blusser vervangen. Als de fabrikant dit voorschrijft wordt de vulling sowieso vervangen.

Na 20 jaar wordt de brandblusser buitengebruik gesteld:

  • Dit betekent dat de brandblusser afgekeurd wordt en word vervangen door een nieuwe brandblusser.