Wees voorbereid op calamiteiten maar ook op kleine ongelukjes

Contact

Procedures

Per bedrijf en instelling kunnen de calamiteiten en de gevolgen hiervan verschillen. Hierdoor verschillen de procedures en belangen. Een voorbeeld hiervan is een bommelding. Een kantoorgebouw met 10 bouwlagen, waarin 1000 personen werken vraagt een andere aanpak dan een kledingwinkel waarin 10 mensen werken.

Daarbij kijken we naar het aantal keer dat er werkelijk een gevaarlijke of bedreigende situatie voorkomt. In de praktijk blijkt dat deze frequentie bij bedrijven en organisaties laag is. Dit betekent dat de BHV’er regelmatig getraind moet worden in het aanpakken van moeilijke situaties tijdens calamiteiten.

Risico’s

Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden komt u in aanraking met diverse risico’s. Deze risico’s kunnen te maken hebben met de aard van uw werk of de producten of machines waarmee gewerkt wordt. Door de risico’s te inventariseren en hierop preventieve maatregelen te nemen, kunnen ongevallen beperkt worden tot een minimum.

Als werkgever speelt u hier een rol in u kunt voor uw personeel zorgen voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Door hier een goede invulling aan te geven creëert u een goede basis om veilig te werken.